โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

ลดครึ่ง ใช้ครึ่ง ในวันปลอดรถ หรือ Car Free Day

  • 22 กันยายน 2559
  • 1371 ครั้ง
ลดครึ่ง ใช้ครึ่ง ในวันปลอดรถ หรือ Car Free Day

รวมพลังหาร 2 ชวนคุณใช้ชีวิตหาร 2 ลดครึ่ง ใช้ครึ่ง ในวันปลอดรถ หรือ Car Free Day

วันปลอดรถ หรือ Car Free Day ตรงกับวันที่ 22 กันยายน ของทุกปี องค์กรในประเทศต่างๆ ทั่วโลก จะรณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลหันมาใช้รถสาธารณะ และรถจักรยานเพิ่มขึ้น นอกจากจะช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศจากยานพาหนะแล้ว ยังส่งผลต่อการประหยัดพลังงานน้ำมัน รวมทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางอีกด้วย

ไหนๆ ประหยัดน้ำมันแล้ว ก็อย่าลืมหันมาประหยัดพลังงานไฟฟ้า ด้วยการเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED กับเครื่องปรับอากาศเบอร์ 5 ที่มีค่า SEER สูงกันด้วยนะครับ

ที่มาภาพ: http://mustvisitindonesia.com/

#CarFreeDay #ประหยัดพลังงาน #ประหยัดน้ำมัน

#ปั่นจักรยาน #รวมพลังหาร2 #เปลี่ยนใหม่ประหยัดชัวร์