โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

ห้องไม่ได้มืดขึ้น..แค่หลอดไฟสว่างน้อยลง

  • 4 มิถุนายน 2560
  • 1266 ครั้ง
ห้องไม่ได้มืดขึ้น..แค่หลอดไฟสว่างน้อยลง

ห้องไม่ได้มืดขึ้น..แค่หลอดไฟสว่างน้อยลง