โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

ขอบคุณคนไทย ที่ขานรับแนวคิดชีวิตหาร 2 "ลดครึ่ง ใช้ครึ่ง ประหยัดชัวร์" และนำแนวคิดไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

  • 30 เมษายน 2560
  • 1131 ครั้ง
ขอบคุณคนไทย ที่ขานรับแนวคิดชีวิตหาร 2 "ลดครึ่ง ใช้ครึ่ง ประหยัดชัวร์" และนำแนวคิดไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

ขอบคุณคนไทย ที่ขานรับแนวคิดชีวิตหาร 2 "ลดครึ่ง ใช้ครึ่ง ประหยัดชัวร์" และนำแนวคิดไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

ลดครึ่ง เท่ากับ ลดใช้พลังงานที่เกินจำเป็น ใช้ครึ่ง เท่ากับ ใช้พลังงานแค่ที่ควรใช้ ลดครึ่งใช้ครึ่ง ยิ่งลดยิ่งได้ ความสบายไม่ลดลง

ตลอด 2 ทศววรรษที่ กระทรวงพลังงาน โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้กลับมาตอกย้ำรณรงค์กับภาคประชาชนอีกครั้งผ่านโครงการ “รวมพลังหาร 2 ประหยัดชัวร์” เพื่อสร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นมาตรการหนึ่งตามกรอบแผนอนุรักษ์พลังงาน

เตรียมติดตามเรื่องราวดีๆ ครั้งใหม่ จากโครงการรวมพลังหาร 2 เร็วๆ นี้...ที่เราจะมาชวนทุกคนช่วยกันลดใช้พลังงานไปด้วยกัน

#ชีวิตหาร2 #ลดครึ่งใช้ครึ่ง #รวมพลังหาร2 #ประหยัดชัวร์