โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

“คุณก็คุ้มครองโลกได้”

  • 22 เมษายน 2560
  • 1116 ครั้ง
“คุณก็คุ้มครองโลกได้”

 

“คุณก็คุ้มครองโลกได้” 
เพียงแค่ #ปิดปรับปลดเปลี่ยน คนละเล็กละน้อย ช่วยกันลดพีคไฟฟ้าก็เท่ากับลดการใช้พลังงานโลกแล้วนะ
———————————————

รู้หรือไม่? วันนี้เมื่อ 47 ปีที่แล้ว ประชาชนชาวอเมริกันที่ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม กว่า 20 ล้านคน ได้พร้อมใจกันชุมนุมเพื่อประท้วงการเพิ่มขึ้นของมลภาวะ และการทำลายทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นโลก ผลจากการชุมนุมก่อให้เกิดการออกพระราชบัญญัติแก้ไขมลพิษในอากาศของสหรัฐอเมริกา และมีการจัดตั้งสำนักงานป้องกันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติขึ้น จนในที่สุดก็มีการกำหนดให้ทุกวันที่ 22 เมษายนของทุกปี เป็นวันคุ้มครองโลก หรือ "Earth Day" โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน ปี 2513 เป็นต้นมา

#ชีวิตหาร2 #ลดครึ่งใช้ครึ่ง #รวมพลังหาร2 #ประหยัดชัวร์ #ปิดปรับปลดเปลี่ยน #ลดพีคหน้าร้อน #วันคุ้มครองโลก#ลดใช้พลังงานเพื่อลดโลกร้อ