โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

ไฟสัญญาณจราจรที่ส่องแสงตามสี่แยกเป็นหลอดไฟ LED นะรู้ยัง

  • 4 สิงหาคม 2559
  • 1281 ครั้ง
ไฟสัญญาณจราจรที่ส่องแสงตามสี่แยกเป็นหลอดไฟ LED นะรู้ยัง

ไฟสัญญาณจราจรที่ส่องแสงตามสี่แยกเป็นหลอดไฟ LED นะรู้ยัง
นอกจากจะประหยัดกว่าหลอดไส้ถึง 85% แล้ว หลอดไฟ LED ยังมีความเข้มแสงมาก ใช้งานได้นาน ทนทาน จึงนิยมนำมาใช้เป็นไฟบอกสัญญาณนั่นเอง
ดังนั้น เปลี่ยนไฟที่บ้านเป็นหลอดไฟ LED กันเถอะ!

#ไฟจราจร #หลอดไฟLED #ฉลาก