โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

แสงจากหลอดไฟ LED 1,995 ดวง บนหอกระจายสัญญานโทรทัศน์ Tokyo Skytree

  • 22 กรกฎาคม 2559
  • 1100 ครั้ง
แสงจากหลอดไฟ LED 1,995 ดวง บนหอกระจายสัญญานโทรทัศน์ Tokyo Skytree

แสงที่ส่องสว่างยามค่ำคืนของ Tokyo Skytree หอกระจายสัญญาณโทรทัศน์ที่สูงที่สุดในโลก (634 เมตร) กลางกรุงโตเกียว เป็นแสงของหลอดไฟ LED จำนวน 1,995 หลอด นอกจากจะสวยงามจับใจแล้ว แสงสว่างจากหลอดไฟที่ว่ายังช่วยประหยัดการใช้พลังงานมากถึง 43% เมื่อเทียบกับหลอดไฟของหอคอยทั่วไปอีกด้วย
หลอดไฟ LED ประหยัดแค่ไหน ลองถามใจตัวเอง?

#หลอดไฟLED #ฉลากประหยัดไฟเบอร์5 #รวมพลังหาร2 #เปลี่ยนใหม่ประหยัดชัวร์