โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

สายวางแผนต้องมา...

  • 9 เมษายน 2560
  • 1021 ครั้ง
สายวางแผนต้องมา...
เดินทางกลับบ้านช่วงสงกรานต์ ไม่อยากเจอรถติดนานหลายชั่วโมง ควรศึกษาเส้นทางลัดไว้บ้าง ช่วยประหยัดน้ำมัน ลดระยะเวลาการเดินทาง กลับบ้านหาคนที่รักได้ไวขึ้

....โดยเฉลี่ยจำนวนรถยนต์ออกต่างจังหวัดช่วงวันหยุดยาวมีปริมาณรถบนท้องถนนทั้งขาเข้าและขาออกกรุงเทพฯ 6,274,767 คัน เทียบกับช่วงปกติมีปริมาณรถ 4,709,499 คัน 
หากจำนวนรถที่ออกต่างจังหวัดในช่วงวันหยุดยาว เป็นเครื่อง 1.5 ซีซี เจอรถติดเครื่องชะลอตลอดทางจะสิ้นเปลืองน้ำมันชั่วโมงละ 1 ลิตรซึ่งที่ผ่านมาเฉลี่ยรถติดอย่างน้อย 3 ชั่วโมง จะสิ้นเปลืองน้ำมันโดยสูญเปล่าเท่ากับ 187,433.01 ลิตร คิดเป็นจำนวนเงิน 5,131,915.8138 บาท/วัน 

อ้างอิงราคาน้ำมัน 27.38บาท/ลิตร

#ชีวิตหาร2 #ลดครึ่งใช้ครึ่ง #รวมพลังหาร2 #ประหยัดชัวร์#เช็กเส้นทางประหยัดน้ำมัน #ลดระยะเวลาเดินทางห่างรถติ