โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

"วางแผนสักนิดก่อนกลับบ้าน"

  • 3 เมษายน 2560
  • 1055 ครั้ง
"วางแผนสักนิดก่อนกลับบ้าน"

ลดใช้รถส่วนตัว ใช้รถสาธารณะเดินทางบางวัน ถึงเหมือนกัน แถมประหยัดหาร 2      

นอกจากนี้ระบบการใช้รถร่วมกัน หรือคาร์พูล (Car pool) ทางเดียวกันไปด้วยกันถึงที่หมายเหมือนกันแถมไม่สิ้นเปลืองน้ำมัน 

…..........
*จำนวนรถยนต์ที่อยู่บนถนนกรุงเทพมหานคร = 1,569,593 คัน/วัน หากรถ 1 คนใช้น้ำมัน 5  ลิตร/วัน/คัน (โดยเฉลี่ยที่ราคา 27 บาท/ลิตร)
จะสิ้นเปลืองพลังงานเท่ากับ 7.8 ล้านลิตร/วัน คิดเป็นเงิน 211.89 ล้านบาท/วัน
หากพร้อมใจกันลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวลง เพียง "1%" 
เราจะประหยัดพลังงานได้อย่างน้อย 78,479.65 ลิตร/วัน
อ้างอิง : ข้อมูลราคาน้ำมันวันที่ 2/04/2017 จากการจราจรกรุงเทพมหานคร

#ชีวิตหาร2 #ลดครึ่งใช้ครึ่ง #รวมพลังหาร2 #ประหยัดชัวร์  #ประหยัดน้ำมัน #วางแผนก่อนเดินทางช่วยประหยัดน้ำมัน #Carpool