โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

เปลี่ยนเวลาใช้ไฟฟ้า

  • 30 มีนาคม 2560
  • 1022 ครั้ง
เปลี่ยนเวลาใช้ไฟฟ้า

ในช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในประเทศ จะมีอยู่ 2 ช่วงเวลา คือ 13.00-15.00 น. และ 19.00-21.00 น. หากเราร่วมกันเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้งานในช่วงเวลาดังกล่าว ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ด้วยการ ปิด ปรับ ปลด เปลี่ยน จะสามารถช่วยหลีกเลี่ยงการเกิดไฟตกหรือไฟฟ้าดับในพื้นที่ที่มีการใช้ไฟฟ้าสูงได้

#ชีวิตหาร2 #ลดครึ่งใช้ครึ่ง #รวมพลังหาร2 #ประหยัดชัวร์ #เปลี่ยนเวลาการใช้ไฟฟ้า #ลดพีคหน้าร้อน