โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

ร่วมกันลดใช้พลังงาน ง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว

  • 25 มีนาคม 2560
  • 1086 ครั้ง
ร่วมกันลดใช้พลังงาน ง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว

ร่วมกันลดใช้พลังงาน ง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว ช่วยกันปิดสวิตซ์ไฟดวงที่ไม่ใช้ เพียง 1 ขั่วโมง เพื่อโลก เพื่อเราทุกคน

#ชีวิตหาร2 #ลดครึ่งใช้ครึ่ง #รวมพลังหาร2 #ประหยัดชัวร์ #ปิดไฟดวงที่ไม่ใช้เพียง1ชั่วโมง #เพื่อโลกเพื่อเราทุกคน