โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

ปลดปลั๊กเมื่อเลิกใช้

  • 28 มีนาคม 2560
  • 1861 ครั้ง
ปลดปลั๊กเมื่อเลิกใช้

รู้หรือไม่ว่า แม้ว่าเราจะปิดสวิตซ์การทำงานเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ แล้ว แต่ไม่ได้ถอดปลั๊ก ก็ยังมีกระแสไฟฟ้าไหลเวียนอยู่ในระบบ ถ้าช่วยกันลดการสูญเสียพลังงานแบบนี้ร่วมกันทุกบ้าน จะช่วยลดใช้พลังงานกันได้อย่างมากมาย แล้วยังประหยัดชัวร์อีกด้วย