โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

หลอดไฟ LED ประหยัดพลังงานกว่าหลอดไส้ถึง 85%

  • 29 มีนาคม 2560
  • 1898 ครั้ง
หลอดไฟ LED ประหยัดพลังงานกว่าหลอดไส้ถึง 85%

เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED เบอร์ 5 ประหยัดชัวร์

เพราะหลอดไฟ LED ประหยัดพลังงานกว่าหลอดไส้ถึง 85% กินไฟน้อยกว่าเห็นๆ ยิ่งมีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ยิ่งมั่นใจ

รู้แล้วเปลี่ยนเลย ประหยัดชัวร์

#ชีวิตหาร2 #ลดครึ่งใช้ครึ่ง #รวมพลังหาร2 #ประหยัดชัวร์ #เปลี่ยนอุปกรณ์เบอร์5 #หลอดไฟLED