โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

5 มิ.ย. วันสิ่งแวดล้อมโลก

  • 5 มิถุนายน 2559
  • 1731 ครั้ง
5 มิ.ย. วันสิ่งแวดล้อมโลก

วันสิ่งแวดล้อมโลก

เป็นวันหนึ่งที่หลายคนไม่ทราบ เหตุที่ต้องมีวันนี้ขึ้นมาเพราะว่าทุกชีวิตจะต้องพึ่งพาอาศัยกัน ดังนั้นเราควรจะเล็งเห็นถึงความสำคัญของสิงแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องของพลังงานที่ส่งผลกระทบมากมายมหาศาล ปัจจุบันจึงมีหลากหลายองค์กรปลุกกระแสให้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งส่วนหนึ่งของโครงการ รวมพลังหาร 2 เปลี่ยนใหม่ประหยัดชัวร์ ก็มีส่วนร่วมที่จะอนุรักษ์ และให้ความสำคัญการรักษาสิ่งแวดล้อมโดย ลดการใช้ไฟฟ้า เปลี่ยนมาใช้หลอดประหยัดพลังงาน เมื่อเราประหยัดพลังงาน เราก็จะช่วยลดสิ่งที่ก่อความเสียให้ให้กับสิ่งแวดล้อม เราสามารถดูแลสิ่งแวดล้อมได้ เพียงเราเริ่ม ผมว่าเราเปลี่ยนวันนี้ ก็จะช่วยสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตดีขึ้นเยอะเชียวแหละครับ

‪#‎วันสิ่งแวดล้อมโลก ‪#‎รวมพลังหาร2 ‪#‎เปลี่ยนใหม่ประหยัดชัวร์ ‪#‎eppohan2 EPPO Thailand