โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

ภาพปลาทูพูดกับเหมียวและต้นไม้ใหญ่

  • 21 มกราคม 2560
  • 957 ครั้ง
ภาพปลาทูพูดกับเหมียวและต้นไม้ใหญ่

รวมพลังหาร 2 เปลี่ยนใหม่ ประหยัดชัวร์

เหมียวรู้ไหม? นอกจากการที่เราเปลี่ยนมาใช้เครื่องปรับอากาศเบอร์ 5 ที่มีค่า SEER เพื่อประหยัดไฟเพิ่มขึ้น 30% เมื่อเทียบกับเครื่องปรับอากาศแบบ fixed speed ทั่วไปแล้ว การปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่ 1 ต้น สามารถให้ความเย็นเท่ากับเครื่องปรับอากาศขนาด 1 ตัน (12,000 บีทียู) เชียวนะเหมียววว

 

#เครื่องปรับอากาศเบอร์5 #เครื่องปรับอากาศที่มีค่าSEER #ต้นไม้ใหญ่

#รวมพลังหาร2 #เปลี่ยนใหม่ประหยัดชัวร์ #รู้งี้เปลี่ยนนานแล้ว

#eppohan2 EPPO Thailand