โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

ซุปเปอร์ทรี (Supertree) เป็นสิ่งก่อสร้างขนาดยักษ์ที่มีลักษณะคล้ายลำต้นของต้นไม้

  • 20 มกราคม 2560
  • 1111 ครั้ง
ซุปเปอร์ทรี (Supertree) เป็นสิ่งก่อสร้างขนาดยักษ์ที่มีลักษณะคล้ายลำต้นของต้นไม้

รวมพลังหาร 2 เปลี่ยนใหม่ ประหยัดชัวร์

 

ซุปเปอร์ทรี (Supertree) เป็นสิ่งก่อสร้างขนาดยักษ์ที่มีลักษณะคล้ายลำต้นของต้นไม้ สำหรับรองรับการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ตั้งอยู่ในสวนมารีนา เบย์ ทั้งนี้ ซุปเปอร์ทรีนับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์

ซุปเปอร์ทรี (Supertree) มีความสูงแตกต่างกันออกไปทั้ง 25 และ 50 เมตร เรือนยอดทรงพุ่มขนาดใหญ่ทำหน้าที่ตรวจจับอุณหภูมิ ดูดกลืนและกระจายความร้อน ตลอดจนเป็นที่กำบังอุณหภูมิความร้อนแก่นักท่องเที่ยว ทั้งนี้ ผู้ดำเนินโครงการหวังว่าหากสร้างสวนดังกล่าวแล้วเสร็จ จะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นต้นแบบแนวปฏิบัติที่นำไปสู่ความยั่งยืน และเป็นสถานที่จัดแสดงพันธุ์ไม้จากทั่วโลก 

 

ที่มา : http://www.energysavingmedia.com/

#Supertree #มารีนาเบย์ #สิงคโปร์ #พลังงานแสงอาทิตย์

#รวมพลังหาร2 #เปลี่ยนใหม่ประหยัดชัวร์ #eppohan2 EPPO Thailand