โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

BROTHER’S COFFEE “หลอดไฟ LED ที่ใช้อยู่ ช่วยประหยัดค่าไฟ อนาคตจะตกแต่งโคมไฟใหม่ในร้าน คิดว่าหลอดไฟ LED จะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด”

  • 29 ธันวาคม 2559
  • 833 ครั้ง
BROTHER’S COFFEE “หลอดไฟ LED ที่ใช้อยู่ ช่วยประหยัดค่าไฟ อนาคตจะตกแต่งโคมไฟใหม่ในร้าน คิดว่าหลอดไฟ LED จะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด”

รวมพลังหาร 2 เปลี่ยนใหม่ ประหยัดชัวร์

BROTHER’S COFFEE ร้านกาแฟเล็กๆ กับการบริการแบบกันเอง ที่สืบทอดร้านมาจากเจ้าของเก่าที่เลือกใช้หลอดไฟ LED ตกแต่งร้าน จนส่งต่อมายังเจ้าของปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นการส่งต่อความประหยัดมาด้วย

“ร้านเราเปิดให้บริการในช่วงกลางวัน แต่จำเป็นต้องมีหลอดไฟที่ให้แสงสว่างภายในร้าน ซึ่งหลอดไฟ LED ที่ใช้อยู่ให้แสงที่สบายตา และช่วยประหยัดค่าไฟในแต่ละเดือนด้วย และแม้หลอดไฟจะถูกใช้งานมาจากเจ้าของเดิม แต่ปัจจุบันก็ยังคงใช้งานได้ดี ซึ่งในอนาคตมีแพลนจะตกแต่งโคมไฟใหม่ภายในร้าน พอได้เห็นความสวยงาม คงทนและช่วยในเรื่องของการประหยัดไฟแล้ว คิดว่าหลอดไฟ LED จะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดค่ะ”

#BrothersCoffee #หลอดไฟLED #LED 
#ร้านกาแฟ #‎รวมพลังหาร2
#‎เปลี่ยนใหม่ประหยัดชัวร์ #‎eppohan2 EPPO Thailand