โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

หลอดไฟ LED สำรองไฟได้ด้วยนะ

  • 20 มิถุนายน 2559
  • 1571 ครั้ง
หลอดไฟ LED สำรองไฟได้ด้วยนะ

หลอดไฟ LED สำรองไฟได้ด้วยนะ

เนื่องด้วยหลอดไฟ LED มีวงจรไฟฟ้าเป็นองค์ประกอบของหลอด ดังนั้นหลอดไฟ LED หลายรุ่น จึงสามารถเก็บไฟสำรองไว้ได้ ซึ่งจะทำงานเมื่อกระแสไฟฟ้าหลักดับ หรือการจับขั้วหลอด ทำให้วงจรไฟฟ้าทำงาน ทำให้ไฟของหลอดไฟ LED ติด ซึ่งจะมีในท้องตลาดหลายเจ้าที่สามารถสำรองไฟได้ถึง 6 ชั่วโมง

#รู้งี้เปลี่ยนนานแล้ว #LED #หลอดไฟLED 
#รวมพลังหาร2 #เปลี่ยนใหม่ประหยัดชัวร์