โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

ถ้าคนไทยเปลี่ยนหลอดไฟ LED 1 ล้านหลอด

  • 29 พฤศจิกายน 2559
  • 1138 ครั้ง
ถ้าคนไทยเปลี่ยนหลอดไฟ LED 1 ล้านหลอด

รวมพลังหาร 2 เปลี่ยนใหม่ ประหยัดชัวร์
ถ้าคนไทยเปลี่ยนหลอดไฟ LED 1 ล้านหลอด เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศ จะสามารถช่วยประเทศประหยัดเงินได้กว่า 1,341,375,000 บาท เพื่อเอาไปทำประโยชน์อย่างอื่นได้ 

หมายเหตุ: เมื่อเปรียบเทียบขนาดหลอดที่ค่าลูเมนเท่ากัน

หลอดไส้ กินไฟ 1,533 บาท/หลอด/ปี (100 วัตต์)
หลอดไฟ LED กินไฟ 191.625 บาท/หลอด/ปี (12.5 วัตต์)
**ค่าไฟฐาน 4.20 บาท/หน่วย, 10 ชม./วัน

ที่มา: www.รวมพลังหาร2.com/knowledge-detail.php?id=87#sthash.E7GVsjgo.dpbs

#หลอดไฟLED #‎ประหยัดไฟ85% #‎รวมพลังหาร2 
#เปลี่ยนใหม่ประหยัดชัวร์ #‎eppohan2 Eppo Thailand