โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

การ์ตูนสามช่อง เหมียวมั่นกับปลาทู

  • 25 พฤศจิกายน 2559
  • 1424 ครั้ง
การ์ตูนสามช่อง เหมียวมั่นกับปลาทู

รวมพลังหาร 2 เปลี่ยนใหม่ ประหยัดชัวร์

เหมียวนะเหมียว 6 เดือนล้างที ยังจะอู้อีก!! 
อย่าลืมนะครับ นอกจากการเลือกใช้เครื่องปรับอากาศเบอร์ 5 ที่มีค่า SEER เพื่อประหยัดไฟได้ 30% เมื่อเทียบกับเครื่องปรับอากาศแบบ Fixed speed แล้ว การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศก็สำคัญ เพื่อใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งที่ควรทำทุกๆ 6 เดือน 
1. ทำความสะอาดแผงท่อทำความเย็น ด้วยแปรงนิ่มๆ โดยน้ำผสมสบู่เหลว อย่างอ่อน
2. ทำความสะอาดแผงท่อระบายความร้อน โดยการใช้แปรงนิ่มๆ และน้ำฉีดล้าง 
3. ทำความสะอาดพัดลมส่งลมเย็นด้วยแปรงขนาดเล็ก เพื่อขจัดฝุ่นละอองที่จับกันเป็นแผ่นและติดกันอยู่ตามซี่ใบพัด ทำให้พัดลมสามารถส่งลมได้เต็มที่

นอกจากนี้แล้ว ยังควรทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศทุกๆ 2 สัปดาห์ ตรวจสอบฉนวนหุ้มท่อสารทำความเย็นอย่างสม่ำเสมอ อย่าให้เกิดฉีกขาด ทั้งนี้ควรติดต่อช่างบริการที่เชื่อถือได้เพื่อตรวจสอบเครื่องปรับอากาศอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

#ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ #เครื่องปรับอากาศ #เครื่องปรับอากาศSEER #ประหยัดไฟ30% #‎รวมพลังหาร2 #เปลี่ยนใหม่ประหยัดชัวร์ #‎eppohan2 EPPO Thailand