โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

เราไปรังแกธรรมชาติมากๆ เขาจึงสอนเรา

  • 3 พฤศจิกายน 2559
  • 1295 ครั้ง
เราไปรังแกธรรมชาติมากๆ เขาจึงสอนเรา

ในด้านการให้ความสำคัญกับทรัพยากรธรรมชาติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เคยรับสั่งว่า "เราไปรังแกธรรมชาติมากๆ เขาจึงสอนเรา"

ที่ผ่านมา มนุษย์ทำร้ายธรรมชาติ มองข้ามความสำคัญในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ บนโลกอย่างรู้ค่า นั่นจึงทำให้เกิดผลกระทบมากมาย ทั้งการเกิดภัยธรรมชาติ หรือปัญหาการขาดแคลนทรัพยากร ดังนั้น เราจึงควรเห็นคุณค่าและให้ความสำคัญกับทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น เพื่ออยู่กับธรรมชาติเหล่านั้นได้อย่างยั่งยืน

ที่มา : หนังสือพระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย หน้า ๓๗
#สืบสานพระราชปณิธานพระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย #รัชกาลที่9