โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

แบบอย่างของการใช้ปัญญานำ นำวัตถุดิบที่เหลือมาใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุด

  • 2 พฤศจิกายน 2559
  • 1740 ครั้ง
แบบอย่างของการใช้ปัญญานำ นำวัตถุดิบที่เหลือมาใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุด

ไม่เพียงการพระราชทานแนวพระราชดำริเท่านั้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ยังทรงพระราชทานโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ซึ่งได้กลายเป็นรากฐานที่สำคัญอย่างยิ่งของการพัฒนาพลังงานในปัจจุบัน อย่างเช่น การนำสิ่งของเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น ในโรงสี มีแกลบ ก็นำมาทำเป็นถ่าน มีตัวประสานอัดเป็นแท่งกลับไปใช้เป็นพลังงานเชื้อเพลิงได้ ทรงเลี้ยงวัว มีมูลวัวออกมาก็ทำเป็นก๊าซชีวภาพ เพื่อนำไปใช้ในการเดินเครื่องในโรงงานผลิตภัณฑ์ต่างๆ เรียกได้ว่าเป็นการใช้ ‘ปัญญานำ’ เพราะไม่มีของเหลือออกไปเลย


#สืบสานพระราชปณิธานพระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย #รัชกาลที่9