โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

ต้นกำเนิดของเขื่อนสำหรับผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย

  • 8 พฤศจิกายน 2559
  • 1591 ครั้ง
ต้นกำเนิดของเขื่อนสำหรับผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย

ต้นกำเนิดของเขื่อนสำหรับผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย เดิมทีประเทศไทยมีโรงงานผลิตไฟฟ้าวัดเลียบและโรงไฟฟ้าสามเสน ใช้ฟืนและแกลบเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า เมื่อครั้งสงครามที่ข้าวเปลือกขายไม่ได้ราคา ก็เคยใช้ข้าวเปลือกเหล่านี้เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้ามาแล้ว แต่ไฟฟ้าก็ยังไม่พอใช้ ต้องดับไฟเป็นเขตๆ ทุกวัน เมื่อมีพระราชบัญญัติการไฟฟ้ายันฮีในปี พ.ศ.๒๕๐๐ จึงก่อให้เกิดการไฟฟ้าฝ่ายผลิตขึ้น

มีการก่อสร้างเขื่อนภูมิพลหรือชื่อเดิมว่า ‘เขื่อนยันฮี’ ซึ่งเป็นเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และแทบจะใหญ่ที่สุดในเอเชียในเวลานั้น ซึ่งในขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองราชย์มาได้ ๑๑ ปี จึงอาจเรียกได้ว่าพัฒนาการของเขื่อนผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยนั้น มีระยะเวลาที่เท่าๆ กับการครองราชย์ของพระองค์


#สืบสานพระราชปณิธานพระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย #รัชกาลที่9