โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

พลังงานน้ำมาผลิตกระแสไฟฟ้า

  • 9 พฤศจิกายน 2559
  • 1938 ครั้ง
พลังงานน้ำมาผลิตกระแสไฟฟ้า

ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านยาง จังหวัดเชียงใหม่พลอากาศตรีกำธนสินธวานนท์องคมนตรี ได้กล่าวถึงพระปรีชาสามารถด้านการนำพลังงานน้ำมาผลิตกระแสไฟฟ้าของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ว่า...

“พระองค์ท่านทรงมีความรู้ว่าการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำสามารถทำได้สองแบบ แบบแรกได้จากการที่น้ำไหลจากที่สูงลงมาพัดกังหันเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ส่วนอีกแบบหนึ่งคือ น้ำไหลในทางราบ ซึ่งหากไหลอยู่ตลอดเวลาก็ทำให้กังหัน เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหมุนได้เช่นกัน เมื่อพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นทางน้ำไหลอยู่ตลอดเวลาที่บ้านยาง จึงทรงมีพระราชดำริให้ศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการสร้างไฟฟ้าที่นี่ ทรงมีพระราชประสงค์ให้ผลิตไฟฟ้าเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานของโรงงานแปรรูปผลไม้ เพราะเวลานั้นยังไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงหมู่บ้านดังกล่าว”

ที่มา: หนังสือพระบิดาแห่งพลังงานไทย
#สืบสานพระราชปณิธานพระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย #รัชกาลที่9