โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ

  • 10 พฤศจิกายน 2559
  • 1667 ครั้ง
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ

ด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทำให้มีโครงการไฟฟ้าพลังน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ทำให้เกิดการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำขึ้นมากมาย โดยโครงการทั้งหมด มีดังนี้

๑. โรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านสันติ จังหวัดยะลา
๒. โรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านยาง จังหวัดเชียงใหม่
๓. โรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านขุนกลาง จังหวัดเชียงใหม่
๔. โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จังหวัดเชียงใหม่
๕. เขื่อนพรมธารา จังหวัดชัยภูมิ
๖. โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนห้วยกุ่ม จังหวัดชัยภูมิ
๗. โรงฟ้าพลังน้ำคลองช่องกล่ำ จังหวัดสระแก้ว
๘. โรงไฟฟ้าพลังน้ำไอกะเปาะ จังหวัดนราธิวาส
๙. โรงไฟฟ้าพลังน้ำทุ่งเพล จังหวัดจันทบุรี

 

ที่มา: http://www.eppo.go.th/epposite/index.php/th/about/history/item/10863

#สืบสานพระราชปณิธานพระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย #รัชกาลที่9