โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

กังหันน้ำผลิตไฟฟ้าจากคลองลัดโพธิ์ตามแนวพระราชดำริ

  • 23 พฤศจิกายน 2559
  • 4731 ครั้ง
กังหันน้ำผลิตไฟฟ้าจากคลองลัดโพธิ์ตามแนวพระราชดำริ

โครงการปรับปรุงขุดลอกคลองลัดโพธิ์ตามแนวพระราชดำริเพื่อใช้ในการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ซึ่งตั้งอยู่ จ.สมุทรปราการ ด้วยการขุดลอกคลองขยายให้มีความกว้าง ๘๐ เมตร ลึก ๘ เมตร พร้อมทั้งสร้างประตูระบายน้ำจำนวน ๑๔ บานขนาดกว้าง ๔ เมตร สามารถบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ อ.บางไทร จ.อยุธยา กรุงเทพมหานครจนถึง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชกระแสรับสั่งถามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องว่า “โครงการคลองลัดโพธิ์จะทำประโยชน์ได้อย่างมหัศจรรย์ มีพลังงานมหาศาล จะใช้พลังงานน้ำที่ระบายผ่านคลองทำประโยชน์อย่างอื่นด้วยได้หรือไม่”

จากพระราชกระแสรับสั่งถามดังกล่าว กรมชลประทานในฐานะผู้ดูแลโครงการดังกล่าว จึงได้ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดตั้งกังหันน้ำผลิตกระแสไฟฟ้าที่ประตูระบายน้ำ โดยใช้หลักพลังงานจลน์ของกระแสน้ำไหลเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งความเร็วของกระแสน้ำในคลองลัดโพธิ์เหมาะสมในการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำได้
คณะนักวิจัยได้ทำการออกแบบกังหันที่เหมาะกับคลองลัดโพธิ์ โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพสูงสุด กังหันน้ำดังกล่าวถูกออกแบบมา ๒ แบบ สามารถผลิตกำลังไฟฟ้าสูงสุดแบบละ ๕.๗๔ กิโลวัตต์ ช่วยลดค่าไฟฟ้าของประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์
การทำงานของกังหันน้ำนั้น เริ่มจากการนำโครงเหล็กที่มีกังหันติดตั้งอยู่ใส่ไว้ที่ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์เมื่อกระแสน้ำไหลผ่านใบพัดจะเป็นต้นกำลังหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบแม่เหล็กถาวรที่บรรจุอยู่ภายในกล่องที่สามารถจมน้ำได้ เมื่อกังหันน้ำเริ่มทำงานจะได้กระแสไฟฟ้าสลับ จากนั้นจะใช้เครื่องแปลงให้กลายเป็นไฟฟ้ากระแสตรงและทำการควบคุมแรงดันไฟฟ้า แล้วจึงจะส่งต่อเข้าระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงต่อไป

 

ขอบคุณข้อมูลจาก www.energysavingmedia.com
#สืบสานพระราชปณิธานพระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย #รัชกาลที่9