โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

The Nest นวัตกรรมเพื่อบ้านประหยัดพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  • 20 พฤศจิกายน 2559
  • 1559 ครั้ง
The Nest นวัตกรรมเพื่อบ้านประหยัดพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

The Nest สัมผัสกับบ้าน Energy Plus หลังแรกในอาเซียน ผ่าน Multimedia ที่เสมือนจริง ที่ออกแบบบ้านให้สอดคล้องและสามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุดจากสภาพภูมิอากาศ สามารถผลิตไฟฟ้าได้เองมากกว่าปริมาณที่ใช้ พร้อมด้วยระบบ Backup Power System ที่ช่วยให้บ้านยังคงมีไฟฟ้าใช้ตามจุดที่สำคัญในขณะที่ไฟฟ้าดับ นอกจากนี้ยังมีการใช้เทคโนโลยีต่างๆ อาทิเช่น ระบบการระบายอากาศ ระบบป้องกันความร้อน ระบบสร้างอากาศหมุนเวียน และการนำแสงธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ รวมถึงการจัดการการใช้น้ำภายในบ้านให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งการนำกลับมาใช้ใหม่และการนำน้ำฝนและน้ำจาก Condensing Unit ของเครื่องปรับอากาศมาใช้ ทำให้ The Nest เป็นบ้านต้นแบบในการประหยัดพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้บ้าน The Nest ยังมี SolarECO System ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา พร้อมทั้งระบบสำรองไฟ (Green Power Plug) เพื่อใช้ภายในบ้านเมื่อไฟฟ้าดับหรือไฟตก และระบบขายไฟคืนรัฐบาลที่ให้ผลตอบแทนการลงทุนสูง นานถึง 25 ปี

ขอบคุณข้อมูลบ้านประหยัดพลังงานดีๆ จาก http://bit.ly/2euCuvb

 

#บ้านประหยัดพลังงาน #ประหยัดพลังงาน
#รวมพลังหาร2 #เปลี่ยนใหม่ประหยัดชัวร์ 
#eppohan2 EPPO Thailand