โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

มุมมองชีวิตหาร 2 ในแบบ เกษมสันต์ วีระกุล (พิธีกร/ผู้เชี่ยวชาญเรื่อง AEC)

  • 24 กันยายน 2559
  • 1383 ครั้ง
มุมมองชีวิตหาร 2 ในแบบ เกษมสันต์ วีระกุล (พิธีกร/ผู้เชี่ยวชาญเรื่อง AEC)

มุมมองชีวิตหาร 2 ในแบบ เกษมสันต์ วีระกุล (พิธีกร/ผู้เชี่ยวชาญเรื่อง AEC) 
ชีวิตหาร 2 ในความหมายของผมคือ การใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด ผมเชื่อว่าจากพลังเล็กๆ ของคนหนึ่งคนที่มีส่วนร่วมในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อหลอมรวมกันทั้งประเทศ จะเปรียบเสมือนเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่จะช่วยเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศได้