โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ที่ประเทศอียิปต์

  • 3 มิถุนายน 2559
  • 938 ครั้ง
โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ที่ประเทศอียิปต์

โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์

ขณะนี้ที่ประเทศอียิปต์กำลังมีการเคลื่อนไหวแผนงานการเดินหน้าโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่รวมแล้วกินมูลค่าเงินลงทุนสูงถึงประมาณ 3.5 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียว โดยโปรเจ็กต์นี้เป็นความร่วมมือครั้งยิ่งใหญ่ของกลุ่มบริษัทระหว่างประเทศ ซึ่งตามรายงานคาดการณ์ว่าปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้าภายในประเทศจะมีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นกว่า 2 กิกะวัตต์ (GW) อีกด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาและกระตุ้นเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดการสร้างงาน รวมถึงส่งเสริมการสร้างรายได้แก่ประชาชนอีกทางหนึ่ง

‪#‎ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ‪#‎พลังงานทดแทน
‪#‎รวมพลังหาร2 ‪#‎เปลี่ยนใหม่ประหยัดชัวร์

ที่มา : Energy Saving