โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 สื่อประชาสัมพันธ์"

'

สื่อประชาสัมพันธ์ รวมพลังหาร 2 ประหยัดชัวร์

Thesis The Series#5 "กองทุนอนุรักษ์ฯ สร้างสรรค์ โปร่งใส ยั่งยืน"
Thesis The Series#5 "กองทุนอนุรักษ์ฯ สร้างสรรค์ โปร่งใส ยั่งยืน"

 27 ธันวาคม 2560   841,112 ครั้ง

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2535 เพื่อกำหนดมาตรการกำกับดูแล และส่งเสริมให้มีการใช้พลังงา ...

Thesis The Series#4 "กองทุนสร้างสำนึก"
Thesis The Series#4 "กองทุนสร้างสำนึก"

 7 ธันวาคม 2560   840,718 ครั้ง

การปลุกจิตสำนึกนั้น ไม่สามารถสร้างขึ้นได้เพียงคืนเดียว กว่า 2 ทศวรรษที่กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้เดินหน้ ...

Thesis The Series#3 "กองทุนสร้างคน"
Thesis The Series#3 "กองทุนสร้างคน"

 29 ตุลาคม 2560   369,154 ครั้ง

“เพราะเราเชื่อว่าการสร้างคนที่มีคุณภาพ คือรากฐานสู่อนาคตพลังงานที่ยั่งยืนที่สุด” ตลอด 25 ปีที่ผ่านมา กองทุนเพื่อส ...

เหมือนมีพ่ออยู่ข้างๆ
เหมือนมีพ่ออยู่ข้างๆ

 12 ตุลาคม 2560   83 ครั้ง

ดร.นราวดี บัวขวัญ #เหมือนมีพ่ออยู่ข้างๆ
ดร.นราวดี บัวขวัญ #เหมือนมีพ่ออยู่ข้างๆ

 6 ตุลาคม 2560   75 ครั้ง

ปราณี หัสถาน #เหมือนมีพ่ออยู่ข้างๆ
ปราณี หัสถาน #เหมือนมีพ่ออยู่ข้างๆ

 22 กันยายน 2560   22 ครั้ง

"LNG รู้ไว้ ไม่เอ้าท์"
"LNG รู้ไว้ ไม่เอ้าท์"

 23 กันยายน 2560   172,835 ครั้ง